[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลปะนาเระ panarae Hospital
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 3.231.167.166  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ดาวโหลด โลโก้โรงพยาบาล
โลโก้ โรงพยาบาลปะนาเระ
เมนูหลัก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

โรงพยาบาลปะนาเระ
073499063
ติดต่อห้องฉุกเฉิน   ต่อ 102
ติดต่อห้องฟันสำหรับนัดหรือเลื่อนนัดทำฟัน   
ต่อ 105

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ระบบ Intranet

E-Hos (Internet)

E-Hos (Intranet)


  

  หมวดหมู่ : ความรู้ HA
เรื่อง : คู่มือและแนวทางการตรวจสอบคุณภาพโรงพยาบาลด้วยตัวเอง
โดย : admin
เข้าชม : 1310
พุธ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

1. คู่มือการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลชุมชนด้วยตนเอง จัดทำโดยกลุ่มส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ ... >> https://drive.google.com/open…
2.คู่มือการใช้และบำรุงรักษาอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ จัดทำโดยกองวิศวกรรมการแพทย์ >> https://drive.google.com/open…
3. คู่มือตรวจสอบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยตนเอง จัดทำโดยกลุ่มส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ >>> https://drive.google.com/open…
4. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง แนวทางปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล >> https://drive.google.com/open…
5.คู่มือด้านการบริหารและจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร >> https://drive.google.com/open…
7.คู่มือมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (ด้านอากาศ น้ำ ดินเสียง ความสั่นสะเทือน ความร้อนและความเข้มแสงสว่าง) โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข >> https://drive.google.com/open…
8. Top 10 Health Technology Hazards for 2017
โดย ECRI 
>> https://drive.google.com/open…
9. คู่มือปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ
อนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข >> https://drive.google.com/open…
10 )คู่มือมาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยกรมอนามัย ฉบับปรับปรุง ปี2557 >>
https://drive.google.com/open…
11) คู่มือจัดทำโดยกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
11.1คู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูิม-ตติยภูมิ ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดเอกสาร
แผนกจ่ายกลาง 
หออภิบาลผู้ป่วยหนัก
แผนกซักฟอก
แผนกโภชนาการ 
แผนกกายภาพบำบัด
สนใจดาวน์โหลดได้ >> 
http://dcd.hss.moph.go.th/…/aca…/250-hosp-design-guideline60
http://dcd.hss.moph.go.th/web/images/pdf/PCU2015.pdf
11.2 คู่มือออกแบบอาคารและสภาพเเวดล้อม สถานบริการสุขภาพ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
ทันตกรรม 
ธนาคารเลือด 
เวชระเบียน 
ศัลยกรรม 
สูติกรรม (ห้องคลอด)
11.3
12) มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (ด้านผังเมือง และ ด้านโยธาธิการ)
>> http://eservices.dpt.go.th/eservice_5/standard/
13) คู่มือ เอกสาร ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
1. คู่มือกรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม >>
http://www.thaienergyauditor.org/attachments/view/…
2.เอกสารสัมมนา“การเตรียมความพร้อมของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเพื่อการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ได้รับใบอนุญาต”
part 1: "แนวนโยบายด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน" สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
>> http://www.thaienergyauditor.org/attachments/view/…
Part 2 : “แนวทางการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน”
>> http://www.thaienergyauditor.org/attachments/view/…
3. คู่มือการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุม 
>> http://www.ecc.rmutk.ac.th/file/qa1.pdf
4. คู่มือการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุม 
>> http://www.iie.or.th/…/8.%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%…
14) ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา ในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย>> https://drive.google.com/open…
15.ร่างมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้า. 
https://drive.google.com/openid=0B0kPrKdg_xaTbGstb0hWX2VKVHc
16.คู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ http://medi.moph.go.th/km/tpmd/tpmd.htm
17 ความรู้เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าและการบำรุงรักษา โดยบริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า http://www.charoenchai.com/Fi…/TransformerAndMaintenance.pdf
18.ร่าง มาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบของอาคาร จัดทำโดยกรม
19.คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
http://bamras.ddc.moph.go.th/userfiles/icc1(1).pdf
20.หนังสือคู่มือการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสถานพยาบาล
http://bamras.ddc.moph.go.th/userfiles/ap.pdf
21.หนังสือคู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 2550
http://bamras.ddc.moph.go.th/userfiles/re.pdf
22.หนังสือแนวทางการพัฒนาหน่วยจ่ายกลาง 
http://bamras.ddc.moph.go.th/userfiles/ut.pdf
23.หนังสือแนวทางปฏิบัติการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 
http://bamras.ddc.moph.go.th/userfiles/io.pdf
24. คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)
https://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=389
25.คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-เมียนมา-กัมพูชา สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว
https://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=275
26. คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
https://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=198
27.คุ่มือการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไวรัสอีโบลา
https://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=197
28.คู่มือคำศัพท์การประชุมต่างประเทศ
https://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=80
30.คู่มือการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ 2549
https://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=3
31.คู่มือการปฏิบัติงานนิติเวช(สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์)กระทรวงสาธารณสุข
https://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=2
32.แนวทางจัดการศพติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดต่ออันตราย กระทรวงสาธารณสุข
https://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=359
33.กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย
https://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=73
34.กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
https://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=69
35. มาตรฐานอาหารฮาลาลสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
https://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=32
36.คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานที่ประกอบอาหารฮาลาลสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล (ฉบับกระทรวงสาธารณสุข)
https://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=30
37.ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มกราคม ๒๕๖๐
https://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=314
38.ทำเนียบสถานบริการสุขภาพสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ2560_update1สค60
https://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=307
39.คู่มือระบบก๊าซทางการแพทย์ ฉบับปี 2545 
https://drive.google.com/open…
40.คู่มือการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย จัดทำโดยกรมควบคุมมลพิษ >> http://cac.pcd.go.th/…/ptechResource/PublishDoc/2559-PM-AS/…
41.คู่มือความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS
สำหรับอาคาร >>
http://cac.pcd.go.th/…/ptechR…/PublishDoc/2560-AS/60_-AS.pdf
42.คู่มือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น 
และการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง >> http://cac.pcd.go.th/…/PublishDoc/2558-CA…/CAC_manual-58.pdf
43.การออกแบบสภาพแวดล้อม. สถานพยาบาลให้เอื้อต่อ การเยียวยา: โกศล จึงเสถียรทรัพย์. 
การพัฒนาสิ่ง แวดล้อมให้เอื้อต่อ การเยียวยา. Healing Environment Development : โกเมธ นาควรรณกิจ
http://mhtech.dmh.go.th/…/…/cpg/CP00000031%20-%20filecpg.pdf

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ความรู้ HA5 อันดับล่าสุด

      การทบทวนทางคลีนิค 20/ธ.ค./2560
      คู่มือและแนวทางการตรวจสอบคุณภาพโรงพยาบาลด้วยตัวเอง 20/ธ.ค./2560
      มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 17/มิ.ย./2559


โรงพยาบาลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
webmaster นายกานีมูรา อุมาล

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5