Blog

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

Written by
Rate this item
(0 votes)

ประกาศโรงพยาบาลปะนาเระ

เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในสังกัดโรงพยาบาลปะนาเระ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments:

Read 230 times