ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง จำนวน  5 อัตรา    >Click for Download<

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน  1 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้    จำนวน  3 อัตรา

3. ตำแหน่ง  พนักงานเกษตรพื้นฐาน     จำนวน  1 อัตรา