ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งต่อไปนี้  >คลิกเพื่อดูรายละเอียด<

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มงานการพยาบาล)

3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มงานทันตกรรม)

4. ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน