ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มงานการพยาบาล)

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มงานทันตกรรม)

4. พนักงานการเกษตรพื้นฐาน

                 >>คลิกเพื่อดาวโหลด<<