ลำดับ รายละเอียด Download
 1.    วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  
 2.    รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 3.    ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน