ลำดับ รายละเอียด Download
 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน download
2 คำสั่ง  download
 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  download
 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  download
 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ ฉบับใหม่  download
 6 มีรายงานผลการกำกับติดตาม  download
 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่  download